top of page

 קבוצות חשיבה חברתית ASD

Children and Teacher in Kindergarten

קבוצות קטנות של עד 10 ילדים הנפגשים אחת לשבוע עם קבוצת השווים במטרה לכוון להתנהגות מותאמת בחברה המבינה את מחשבתו וכוונותיו של האחר -

 

מהי חשיבה חברתית

  • למי מיועד:  לילדים ונוער המתקשים ....

  • קבוצות לילדים בגילאי גן חובה ובה"ס היסודי

  • קבוצות  לנערים ונערות בגילאי חטיבת הביניים

  • קבוצות לנערים ונערות בגילאי תיכון​

 

המפגשים נערכים בליווי שני מטפלים מקצועיים המתמחים בטיפול בASD :

קלינאיות תקשורת ו/או  מטפלת רגשית ו/או עובדת סוציאלית  ו/או מרפאה בעיסוק ו/או פסיכולית חינוכית

ישנה הקפדה יתרה על התאמת ילדי הקבוצה זה לזה והתאמת המטפלות לכל קבוצה וקבוצה

bottom of page