top of page
Geography Lesson
Technology Class

בשנת 2011 הקימו נאוה פלג ושלי אלופי, קלינאיות תקשורת (MA).

את המרכז לחוגים חברתיים מתוך תפיסת עולם שאומרת שכל אדם זכאי:      
•  להיות שווה בין שווים                                                         
•  לבחור את תחומי העניין שלו                                         
•  לקבל במה לביטוי חוזקותיו                                                
•  לפתח קשרים חברתיים מתוך שוויון ועניין משותף

הקבוצות והחוגים שלנו נבנו מתוך הכרות רבת שנים עם אוכלוסיות עם קשיים חברתיים - יכולותיהם ותחומי העניין שלהם. אנו מאמינים שיכולותיו של אדם מובילות אותו לבחירת תחומי העניין שלו. כמו כן אנו מאמינים שכישורי חיים בכלל, ומיומנויות חברתיות בפרט, נלמדים בצורה הטובה ביותר כאשר הם נרכשים באופן טבעי, תוך בחירה, עניין ובטחון עצמי. 

המחויבות המקצועית שלנו היא לעניין, הנאה, תחושת מסוגלות, עצמאות מכסימאלית ופיתוח כישורים חברתיים שיעברו מהקבוצה לחניך וממנו לבית ולקהילה.

במחוברים ילדכם יהיה שווה לחברי הקבוצה הן בחוזקותיו והן בקשייו. 

מדריכי החוגים אשר נבחרו על ידינו בקפידה הינם אנשי מקצוע מן השורה הראשונה  ובעלי אהבה גדולה לעבודה עם ילדים ומתבגרים.

המעגל הראשון הסובב את הילד הינו משפחתו, ולכן במחוברים הקשר עם המשפחות בסיסי והכרחי 
ויתקיים על בסיס קבוע בכל אחד מן החוגים.

המרכז הינו דינמי וקשוב לרחשי לבכם.

bottom of page