top of page

מועדון חברתי לגילאי 19+

קבוצה של גברים ונשים בטווח גילאים תואם אשר נפגשת לכמה שעות פעם בשבוע

 
מטרות הקבוצה

 

 • ליווי ואימון במעבר לעצמאות בקהילה-התנדבות בצבא, שרות לאומי, עבודה, דיור וכו' על כל הכרוך בכך.

 • מקום מפגש חברתי אשר מאפשר בניית מעגלים חברתיים ושיח פתוח

 • הקבוצה מציבה לעצמה פרויקטים חברתיים-קהילתיים כדוגמת בניית מאגר מידע לזכויות וחובות, התנדבות ותפעול מקום המפגש

מועדון חברתי לחטיבת הביניים/ תיכון

קבוצת בנים / בנות  אשר נפגשת אחת לשבוע למפגש חברתי של שעה וחצי  

 

מטרות הקבוצה:

 •  

 • יצירת מעגל חברתי המאפשר קשרים חברתיים בשעות אחה"צ

 •  

 • ביסוס ושיפור מיומנויות חברתיות

 •  

 • עיסוק בנושאים אשר קשורים בהתבגרות

 • עצמאות והשתלבות בקהילה

 •  

  הקבוצה מציבה לעצמה פרוייקטים חברתיים-קהילתיים כדוגמת

  בניית מועדון נוער, נסיעות משותפות למקומות ציבוריים,

  אירוח והתארחות ועוד רבים אחרים.

  מועדון חברתי לגילאי יסודי

  קבוצת ילדים תואמת גיל אשר נפגשת אחת לשבוע למפגש של "פעולה חברתית". 

   

   מטרות הקבוצה:

   

  •  יצירת מעגל חברתי המאפשר קשרים חברתיים בשעות אחה"צ
  • ביסוס ושיפור מיומנויות חברתיות.
  • המשחק מספק לילדים הזדמנויות לאינטראקציה חברתית. שיתוף פעולה עם חברים, סבלנות, משא ומתן, בחירה, פתרון בעיות, ויתור, התמודדות עם ניצחון והפסד ועוד.
  • יצירת סביבה מוגנת המאפשרת לילד להביא לידי ביטוי  את  חוויותיו,  תחושותיו, מכאוביו וכו'
  • עיסוק בנושאים אשר קשורים לגיל הילדות/התבגרות
  • עצמאות בבית, בכיתה ואחר הצהריים

  • אירוח והתארחות אצל חברים

  bottom of page