top of page

חווים עולם

​כל מדינה, טומנת בתוכה עולם ומלואו. צבעים נפלאים, תלבושות ססגוניות,
טעמים מגוונים, שפה שונה ואנשים שונים 
כל מדינה טומנת בתוכה חוויה 

חדשה, מרגשת ומעשירה.
 

אנו יחד נחווה את העולם מנקודת מבטנו
נטייל על גבי הגלובוס, ננחת במדינה, נחתים את הדרכון ונתחיל לטייל
כל מספר שבועות נארוז את עצמנו ונעבור למדינה הבאה, נלמד עליה 

נרגיש אותה, נטעם אותה ונראה אותה

במהלך החוג הילדים לומדים רבות על מדינות העולם ותרבויות העולם
הם תורמים מניסיונם האישי ומהידע שלהם. החוג מעודד את הילדים
להמשך חקירה של מקומות מעניינים וקבלה של מקומות ואנשים
השונים מהם. החוג נותן מענה מוטורי, תחושתי, קוגניטיבי,
תקשורתי וחברתי תוך חוויה מרתקת ומלמדת

חוג "חווים עולם" מותאם לבנים ובנות כאחד, בכיתות ד'-ו'. אשר
מתעניינים ורוצים ללמוד ולחוות עוד ועוד
החוגים מותאמים לגיל הילד, לרמת התקשורת שלו ולצרכיו
החוג בהנחיית מטפלת רגשית ומדריכה חברתית
bottom of page