top of page

ספורט טיפולי

​חוג הספורט הטיפולי מאפשר חוויה של עבודה דרך הגוף להעצמה והתפתחות רגשית 

עבודה ברצף, שיתוף פעולה , הכרות עם משחקים תואמי גיל ועבודה תקשורתית

 

בקבוצת הספורט עוסקים בעבודה אישית וקבוצתית

 

החוגים מותאמים לגיל הילד, לרמת התקשורת שלו ולצרכיו


הקבוצות הינם בין 4 עד 10 ילדים ובהנחיית מטפל בפסיכותרפיה גופנית  ומרפאה בעסוק

bottom of page