top of page

דרמה - בהנחיית דרמה תרפיסטית וקלינאית תקשורת 

היצירתיות היא יכולת הקיימת בכולנו! אנו נפתח ונטפח יכולת זו ע"י גרויים מתאימים ונאפשר לכל ילד להגשים את חלומותיו ולגבש את הבטחון העצמי שלו. 

דרך האימפרוביזציה (אילתור) נתרגל סיטואציות ומערכות יחסים בסיסיות ומורכבות. ניפגש עם התמודדויות יומיומיות של ה"דמות" שבחרנו ונפתח את הגמישות שלנו בתוך המסגרת ה"משחקית" וכמובן - זה שיעור לחיים האמיתיים.

באימפרוביזציה אין נכון או לא נכון, כל אחד זכאי לבחור כרצונו ובלבד שיהיה קשוב ויכבד את מי שעומד מולו.
בחוג נצחק, ניצור, נהנה ביחד, נעבוד עם הגוף, הפנים והקול,
נופיע בפני אחרים ונקצור תשואות.
 

החוגים מותאמים לגיל הילד, לרמת התקשורת שלו ולצרכיו.


הקבוצות הינם בין 4 עד 10 ילדים.

bottom of page